Утилізація відпрацьованих газів та одночасне спалювання різних видів палива – нові технології в пальниках Elco

утилізація відпрацьованих газів Одночасне спалювання різних видів палива та утилізацію відпрацьованих газів.

Утилізація відпрацьованих газів та шкідливих сумішей - сучасні рішення щодо утилізації реалізовані у пальниках ELCO.

У різних технологічних процесах частина відпрацьованого повітря містить залишки рідини чи газу. Сучасні технології спалювання відходів дають можливість знищувати забруднюючі речовини екологічно безпечним та економічно ефективним способом.

Пальники Elco з окремим вентилятором серії RPD дозволяють утилізувати відпрацьовані гази та інші шкідливі речовини.

Термічна утилізація відпрацьованих газів.

На малюнку показано конструкцію пальника Elco, яка виробляє термічну утилізацію забрудненого газу (N2), спрямовуючи його через полум'яну трубу коаксіальної конструкції безпосередньо в камеру згоряння. Водень, що утворюється під час технологічного процесу, може бути використаний для генерування теплоти.

утилизация отработанных газов

Водень, вугільний газ або мазут можуть застосовуватися як основне паливо. Одночасно можлива утилізація рідких відпрацьованих продуктів, наприклад, гліколь-водяної суміші.

Для задоволення вимог замовника розробляються та реалізуються індивідуальні проекти з утилізації тих чи інших відходів виробництва, наприклад коксового або доменного газу. Розпалювання та допоміжні пальники для великих котлів та промислових установок: системи з використанням холодного або гарячого повітря, рідких та/або газоподібних видів палива.

На малюнку зображені пілотні та допоміжні пальники для спалювання відходів, системи підігріву рідкого палива та подачі холодного повітря, система розпилення стисненим повітрям, пристрій електророзпалу з пневматичною системою подачі.

утилизация отработанных газов

Функції:
• Контрольований запуск тривалістю близько 4 годин для розігріву всієї системи до температури понад 850°C.
• Розпалювання факела для спалювання відходів після їх подачі з бункера.
• Запалювання відходів під впливом теплового випромінювання пальників запалювання. Ці пальники продовжують працювати доти, поки факел відходів, що горять, не зможе самостійно підтримувати процес горіння.
• Увімкнення додаткових пальників під час спалювання відходів у випадку, якщо температура, що забезпечується, опускається нижче допустимого рівня.

Описані вище технології дозволяють застосовувати пальники ELCO в різних сферах промисловості - металургія, хімічна промисловість, нафтохімічна промисловість, утилізація відходів та ін.